Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Kho tài liệu triết học

Giáo trình

Học liệu Triết học Mác-Lênin

Học liệu Triết học Mác - Lênin

Học liệu Triết học phương Tây

Học liệu triết học phương Tây

Học liệu triết học phương Đông

Triết học phương Đông

Học liệu Logic học

Giáo trình logic học

VIDEO

Videos

Slide bài giảng triết học

All slide

Phan Dang Son. The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam

Không có nhận xét nào

Phan Dang Son

The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam

http://www.elibrary.vn/2021/09/the-impacts-of-culture-of-knowledge.html

Pp. 27-40.

WORLD SCIENCE 2021. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT. ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the IV international scientific-practical conference (September 8 - September 15, 2021) Novosibirsk - Astrakhan. Resp. ed. Zaraisky A.A. 

ISBN 978-5-907385-48-1

МИРОВАЯ НАУКА 2021. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПРАВО: материалы IV международной научно-практической конференции (8 сентября – 15 сентября 2021г) Новосибирск - Астрахань. Отв. ред. Зарайский А.А.

 ISBN 978-5-907385-48-1

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 11 năm 2021

Không có nhận xét nào

  - Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. 

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Tư liệu kỷ yếu được index trên các thư viện khoa học

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp. 

- Chi phí tham dự vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.
Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Không có nhận xét nào
Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên
Triết học Nhân Văn

- Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
- Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
- Kỷ yếu có mã số sách ISBN
- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.
- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.
- Đối tượng tham gia: nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Lý thuyết và lịch sử của pháp luật và nhà nước
Luật Hiến pháp và Thành phố
Luật Dân sự
Luật kinh doanh và lao động
Luật gia đình
Luật tài chính, thuế và ngân sách
Lệ làng. Luật tài nguyên thiên nhiên. Luật môi trường. Luật nông nghiệp
Luật hình sự và tội phạm học. Luật hành pháp hình sự. quá trình phạm tội
Luật quôc tê
Hoạt động tư pháp, hoạt động công tố, nhân quyền và hoạt động thực thi pháp luật
Khoa học Pháp y. Hoạt động pháp y. Hoạt động tìm kiếm
Luật thông tin
Luật hành chính. Quy trình hành chính
Tố tụng dân sự. Quy trình trọng tài
Những vấn đề thời sự của luật học hiện đại
Và các vấn đề nghiên cứu luật pháp, nhà nước, pháp quyền, tư pháp khác…

Hội thảo khoa học QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN

Không có nhận xét nào

 Hội thảo khoa học  QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN 

Triết học Nhân Văn

- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.

Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3nwzz7v


Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời triết học Mác - Lênin. Bài giảng tóm tắt

Không có nhận xét nào
 Bài giảng tóm tắt
Môn học Triết học Mác - Lênin
 
tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
 
tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.

1. Điều kiện kinh tế - xã hội >>> Xem chi tiết

2. Tiền đề về lý luận >>> Xem chi tiết

3. Tiền đề khoa học tự nhiên >>> Xem chi tiết© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com