Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Kho tài liệu triết học

Giáo trình

Học liệu Triết học Mác-Lênin

Học liệu Triết học Mác - Lênin

Học liệu Triết học phương Tây

Học liệu triết học phương Tây

Học liệu triết học phương Đông

Triết học phương Đông

Học liệu Logic học

Giáo trình logic học

VIDEO

Videos

Slide bài giảng triết học

All slide

Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Không có nhận xét nào

 


Hội thảo khoa học Quốc tế "Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam".

- Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021 (Buổi sáng: 08:00 – 12:00 - Buổi chiều: 13:00 – 17:00)

- Trực tiếp: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Le Thi Minh - Law on resolution of domain names and trademarks disputes

Không có nhận xét nào
Tài liệu hay về kinh tế Việt Nam trên hội thảo quốc tế 
Tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu

Le Thi Minh
Law on resolution of domain names and trademarks disputes
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).
ISBN 978-5-907385-54-2.Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 3 năm 2022

Không có nhận xét nào

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 3 năm 2022

 

Chủ đề cơ bản của Hội thảo:
Lý thuyết và lịch sử của pháp luật và nhà nước
Luật Hiến pháp và Thành phố
Luật Dân sự
Luật kinh doanh và lao động
Luật gia đình
Luật tài chính, thuế và ngân sách
Lệ làng. Luật tài nguyên thiên nhiên. Luật môi trường. Luật nông nghiệp
Luật hình sự và tội phạm học. Luật hành pháp hình sự. quá trình phạm tội
Luật quôc tê
Hoạt động tư pháp, hoạt động công tố, nhân quyền và hoạt động thực thi pháp luật
Khoa học Pháp y. Hoạt động pháp y. Hoạt động tìm kiếm
Luật thông tin
Luật hành chính. Quy trình hành chính
Tố tụng dân sự. Quy trình trọng tài
Những vấn đề thời sự của luật học hiện đại
Và các vấn đề nghiên cứu luật pháp, nhà nước, pháp quyền, tư pháp khác…

Xem chi tiết: http://www.xuatbanquocte.com/2021/11/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-isbn-ve-luat_28.html 

Implementation of trademarks commitments under the CPTPP agreements in Vietnam - Vo Trung Hau

Không có nhận xét nào

Vo Trung Hau  

Implementation of trademarks commitments under the CPTPP agreements in Vietnam


“JURISPRUDENCE, STATE AND LAW: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS”: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. – Penza (Russia)

Publisher: ICNS "Science and Education"

ISBN 978-5-00173-072-9.

Pp. 70-77. 

Full text

PDF

http://www.elibrary.vn/2021/11/vo-trung-hau-implementation-of.html


Legal provisions on financial autonomy at Vietnamese public universities

Không có nhận xét nào

 http://www.elibrary.vn/2021/11/nguyen-tai-nang-legal-provisions-on.html

 

Nguyen Tai Nang

Legal provisions on financial autonomy at Vietnamese public universities

Pp. 47-50.

 

TOPICAL ISSUES OF THE ECONOMY. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference (November 5, 2021 ), Penza city (Russia): ICNS "Science and Education". - 2021 .- 234 pages.

ISBN 978-5-00173-038-5


 

© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com