Giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Tải giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Nội dung chính 
Cái thẩm mỹ
- Cái đẹp
- Cái bi kịch
- Cái hài kịch
- Cái trác tuyệt
- Cái loại hình nghệ thuật


LINK TẢI
Giáo trình mỹ học đại cương
tại đây


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh