Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - Mortimer

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

/ by Triết học+
Tải sách: Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại
Tác giả: Dr. Mortimer J. Adler
Phạm Viêm Phương và Mai Sơn (Dịch và chú giải)
NXB. Văn Hoá Thông Tin – 2004

by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com