Chương trình môn học logic học - Đại học Luật TP. HCM

Chương trình môn học logic học - Đại học Luật TP. HCM

Tải miễn phí


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LOGIC HỌC 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Khoá đào tạo: Cử nhân luật

Môn học: Logic học

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Năm thứ: Học kỳ thứ 2

Môn học: Bắt buộc

2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC


2.1. Mục tiêu nhận thức

* Về kiến thức

Cung cấp một số kiến thức logic căn bản như là phương tiện tối thiểu để rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học tư duy nhanh, chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong tư duy, lập luận của người khác....

Cung cấp một số tình huống, đặc biệt là các tình huống liên quan đến pháp luật (lập pháp, hành pháp, tư pháp) và một số tình huống đời thường để sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

TẢI TOÀN VĂN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh