Tải sách: Ngón tay chỉ trăng - Osho

Tải sách: Ngón tay chỉ trăng - Osho

Tải miễn phí

Tải sách: Ngón tay chỉ trăng 
Tác giả: Osho

Thấy không chỉ có nghĩa là thấy bằng mắt. Thấy nghĩa là một trạng thái khi tất cả mọi phóng chiếu của bạn đều dừng lại, khi bạn không còn quan điểm ... Khi bạn không còn xúc động và ham muốn phóng chiếu, thế thì việc thấy xảy ra. Thấy sa mạc khi bạn không khát - thế thì sa mạc không thể lừa dối được bạn.


Từ Upanishad nghĩa là hạt mầm, và những người thấy cổ đại của Ấn độ đã chuyển sự sáng suốt họ thấy trong những bí ẩn dấu kín của cuộc sống vào những tuyên bố cô đọng, rất sâu sắc, điều được cảm nhận như hạt mầm của chân lí. Do mờ tối của chúng, phần lớn những tuyên bố này vẫn còn không được biết tới và khó hiểu với con người hiện đại. Trong Ngón tay chỉ trăng Osho đã làm lộ ra chiều sâu của chân lí của những tuyên bố này trong một ngôn ngữ và hoàn cảnh có thể hiểu ngay được.

Cơ sở của cuốn sách này - cuốn Adhyatama Upanishad, gần đây mới được dịch từ tiếng Hindu ra và trước đây chưa bao giờ được xuất bản trong tiếng Anh - là cuộc đọ sức trực tiếp với tâm linh. Không có học thuyết trong đó. Thay vì thế nó là một cuốn sách tràn đầy trí huệ thực tế cho những người đã sẵn sàng khởi hành, cái vẫn được gọi là cuộc hành trình về cội nguồn, về cội nguồn con người riêng của họ.
----------------------
Link tải sáchXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh