Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”

Tải tài liệu

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 
“Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”


Hội thảo do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức ngày 7.5.2013 nhân kỷ niệm 96 năm ngày sinh (26.9.1917-26.9.2013) và 20 năm ngày mất (24.4.1993-24.4.2013) của GS Trần Đức Thảo. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà giáo đã và đang nghiên cứu/giảng dạy về triết học; đại diện lãnh đạo địa phương, họ tộc của GS Trần Đức Thảo và một số nhà khoa học nghiên cứu về triết học ở nước ngoài.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích: nghiên cứu, đánh giá những cống hiến của GS Trần Đức Thảo đối với đất nước, với khoa học Việt Nam và thế giới, ý nghĩa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tạo môi trường để các nhà khoa học trong nước, các giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh khoa học xã hội và nhân văn tiếp xúc và giao lưu học thuật với các nhà nghiên cứu nước ngoài. Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào 3 nội dung: con người và sự nghiệp Trần Đức Thảo, tư tưởng triết học Trần Đức Thảo, các lĩnh vực khoa học khác trong tư tưởng Trần Đức Thảo.

LINK TẢI
 ĐANG CẬP NHẬT
Đăng ký mua tài liệu này.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh