Download: Tam quốc diễn nghĩa (Audiobook)

Download: Tam quốc diễn nghĩa (Audiobook)

 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Tử Vi Lang
Diễn đọc: Trái Táo
Nguồn: Hotmit.com
Sách nói

Truyện lấy bối cảnh vào thời suy vi của nhà Hán khi mà những hoàng đế cuối cùng của nhà Hán quá tin dùng giới hoạn quan mà gạt bỏ những bề tôi trung trực. Triều đình ngày càng bê tha, hư nát, khiến kinh tế suy sụp và an ninh bất ổn. Đến đời Hán Linh Đế, loạn giặc Khăn Vàng nổ ra do Trương Giác, một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh, cầm đầu.


LINK TẢI

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh