Tải sách: Sự Kiểm Soát và Luyện Tập Tư Tưởng - Quyền Năng Tư Tưởng

Tải sách: Sự Kiểm Soát và Luyện Tập Tư Tưởng - Quyền Năng Tư Tưởng

Tác giả: ANNIE  BESAN
Số trang: 572

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin
Loại: PDF

Khi có năng lực chuyển hóa, cuộc sống sẽ trở nên trong sạch và thanh cao hơn, con người sẽ nhận thức được giá trị của minh triết. Những học giả chân thành sẽ áp dụng sự hiểu biết những lý thuyết đã gặt hái được trong việc học hỏi Minh Triết Thiêng Liêng, cho sự tiến hóa của chính họ và giúp đỡ kẻ khác.

Vì những học giả đó mà quyển sách nhỏ này được viết ra, với hy vọng giúp họ thông hiểu nhiều hơn về bản chất trí thức; từ đó họ có thể trau dồi mộtc cách có ý thức những bản tính tốt, cũng như loại bỏ những tính xấu.

Động lực thúc giục chúng ta sống một cuộc đời ngay thật sẽ mất đi phân nửa, nếu ánh sáng của trí tuệ không soi tỏ con đường lập hạnh phúc của chúng ta. Như một người mù chỉ biết mình đi lạc đường khi bị rơi vào rảnh mương; cũng thế, Chân Nhân bị vô hình che lấp, xa lìa cuộc sống chính đáng và sa đọa vào vực thẳm của lối sống xấu ác.

LINK TẢI

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh