Tai sach: Con buom bang qua dai duong - Pham Cong Thien

Tai sach: Con buom bang qua dai duong - Pham Cong Thien


- Thiền học và Thiền Tông là gì ? 

Vừa hỏi thầm thế, rồi khi vừa tụng xong một câu thần chú chữ Phạn : 

"Gate, gate, paragaté, parasamgaté, bodhi, svaha." rồi khi tôi vừa dứt chữ "bodhi svaha !" thì bỗng con bướm đủ màu giữa vầng trán anh vụt bay ra khỏi phòng, bay khỏi đồi, bay lượn băng qua biển xanh, "biển xanh trộn lẫn với mặt trời." 

Phạm Công Thiện
LINK DOWNLOAD

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh