Tải sách: Zarathustra đã nói như thế

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Zarathustra đã nói như thế, với phụ đề Một cuốn sách dành cho mọi người và không ai cả, là một tác phẩm của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche, gồm có bốn phần được viết giữa năm 1883 và năm 1885.