عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٤

Đắc nhân tâm - Dale Carnegie (Download)

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và…

Triết học Nhân Văn 0

Bàn về nhà nước - Lênin (Download)

Vladimir Ilyich Lenin Bàn về nhà nước Các đồng chí, theo chương trình học tập của các đồng chí đã đưa cho tôi, thì đề…

Triết học Nhân Văn 0

Bàn về lịch sử vấn đề chuyên chính

Vấn đề chuyên chính vô sản là vấn đề căn bản của phong trào công nhân hiện đại ở tất cả các nước tư bản, không trừ một nước…

Triết học Nhân Văn 0
تحميل المزيد من المشاركات
لم يتم العثور على أي نتائج