Đường đến Nhà Trắng của Ronald Reagan - Ngọc Sơn (Download)

Hỗ trợ xuất bản quốc tế


Phần lớn cuộc đời Reagan, những từ được viết bên cạnh những bức ảnh trong cuốn sổ lưu niệm thời trung học của ông, đều trở thành sự thực. Người cứu hộ, vận động viên, diễn viên, thị trưởng, tổng thống, không có nhiều điều mà ông chưa từng làm.


Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: