Quang cao tai day

Saturday, April 18, 2015

Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Posted by on Saturday, April 18, 2015
PHƯƠNG KỲ SƠN- Tên đề tài: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.

- Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Duy Quý, TS. Trương Văn Phước.

- Năm bảo vệ: 1996.