Quang cao tai day

Saturday, April 18, 2015

Phạm trù cái đẹp và sự biểu hiện cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình

Posted by on Saturday, April 18, 2015
PHẠM THỊ THANH MAI


- Tên đề tài: Phạm trù cái đẹp và sự biểu hiện cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình.

- Mã ngành: 5.01.02.

- Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Đỗ Văn Khang, TS. Phạm Công Thành.

- Năm bảo vệ: 1996.