Tiểu luận triết học: Triết học tây Âu trung cổ

Tiểu luận triết học: Triết học tây Âu trung cổĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Triết học thời kỳ Trung cổ ở Tây Âu hình thành và phát triển trong khoảng từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ XV. ... Chính những sự kiện đó đã dẫn đến kết quả chấm dứt hình thái kinh tế - xã hội nô lệ cổ đại, và chế độ phong kiến Tây Âu ra đời. Nền kinh tế trong xã hội phong kiến mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.Mô tả