Gia đình: những nẻo đường gập ghềnh ở phương Tây (Download)

Gia đình: những nẻo đường gập ghềnh ở phương Tây (Download)


Kể từ thế kỷ XVII, chủ nghĩa công nghiệp ra đời ở Châu Âu đã tạo nên một môi trường công nghiệp. Môi trường công nghiệp ấy cần một môi trường xã hội tương ứng với những hình thức cơ bản mới về tổ chức xã hội. Gia đình hạt nhân, một thể chế xã hội, cùng với hai thiết chế khác là nhà trường và công ty mang đầy đủ những đặc điểm của chủ nghĩa công nghiệp.


Khi chủ nghĩa công nghiệp xuất hiện thì cũng là lúc gia đình truyền thống bị chao đảo: quyền lực phụ hệ bị tấn công, quan niệm về sở hữu thay đổi, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng lần lượt bị vỡ tung ra. Trong nền kinh tế xã hội, nhà máy đã thế địa vị cho đồng ruộng. Để mọi người có thể tham gia sản xuất trong nhà máy, những nhiệm vụ của gia đình được chuyên môn hóa: giáo dục trẻ con được chuyển giao cho trường học, chăm sóc người già được chuyển giao cho nhà dưỡng lão. Gia đình truyền thống bị xẻ nhỏ, chỉ còn một hạt nhân gồm cha mẹ và con cái. Cái đình trở nên gọn nhẹ, cơ động đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của sản xuất cơ giới. Gia đình hạt nhân trở thành mô hình hiện đại, được coi là chuẩn mực về thẩm mỹ, đạo đức và được khắp hành tinh thừa nhận vì cấu trúc của nó hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt, với giá trị và lối sống đã được phổ biến rộng rãi, với một loại quyền lực đẳng cấp và quan liêu, với sự phân công rõ ràng giữa cuộc sống làm việc. Nhưng, bước sang thế kỷ XX này, chủ nghĩa công nghiệp đã sa vào khủng hoảng mà cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 là một dấu hiệu. Các thiết chế xã hội, trong đó có gia đình, trở nên rệu rạo đến sụp đổ, báo hiệu rằng một môi trường xã hội khác phải được thay thế.

Gia đình hạt nhân được mấy thế kỷ lý tưởng hóa đã bị thách thức lớn. Người ta đau khổ, than vãn về sự biến mất bộ mặt đoan trang đến linh thiêng của nó. Không chỉ luyến tiếc mà họ còn không ngần ngại dùng cả biện pháp chính trị và kinh tế hòng cứu nguy cho gia đình hạt nhân. Họ cố công duy trì công nghệ cũ, dè dặt với computer, để tiếp tục kiểu sản xuất hàng loạt phù hợp với gia đình hạt nhân. Họ phong tỏa sự gia tăng khu vực dịch vụ trong kinh tế vì nó sẽ dẫn đến sự xa lìa gia đình hạt nhân và thực hiện quy trình năng lượng tập trung cao hơn nữa, vì gia đình hạt nhân phù hợp với xã hội tập trung hơn là xã hội phân tán, tích cực hạn chế các loại thông tin phi đại chúng hóa, bởi gia đình hạt nhân chỉ hoạt động tốt ở nơi có sự nhất trí quốc gia về thông tin và giá trị chứ không ở xã hội dựa trên sự đa dạng. Lớn tiếng yêu cầu phụ nữ quay về với bếp núc, giảm lương thanh niên để tuổi trẻ không thoát ra khỏi sự kiểm soát của gia đình. Người ta cấm việc ngừa thai và cấm nghiên cứu sinh học sinh sản, vì những việc đó làm cho phụ nữ độc lập với sự ràng buộc của hạt nhân.Cuối cùng đến mức người ta muốn giảm mức sống ở trình độ xã hội công nghiệp bởi vì gia đình hạt nhân chỉ tồn tại trong xã hội chưa dư thừa... Tất cả mọi viên gạch tạo nên thành lũy bảo thủ đó cư rã rời từng mảnh và gia đình phi hạt nhân bất chấp tất cả, cứ mở đường đi lên.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh