Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

/ by Triết học+
Làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo. Đánh giá thực trạng công tác quản lý các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động tôn giáo.



by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com