Quan niệm biện chứng trong duy thức học phật giáo (qua bát thức Tâm Vương và 51 hành tâm sở) (Luận văn thạc sĩ triết học) (Download)

Duy thức học là vấn đề cực kỳ quan trọng trong triết học Phật giáo vì duy thức học nêu rõ tánh tướng nhân sinh vũ trụ, nêu rõ tính chất, chỗ khởi điểm của tâm thức, những trạng thái, tư tưởng, tình cảm, hành động của con người, giải thích đầy đủ mối quan hệ của con người và các sự kiện xung quanh cũng như muôn vật trong vũ trụ, xuất phát từ tâm thức mà ra. Trên cơ sở phân tích sự biện chứng trong duy thức học Phật giáo, luận văn tìm hiểu mối quan hệ biệnchứng giữa các bộ phận cấu thành duy thức học mà cụ thể là vai trò, sự tác động qua lại của bát thức tâmvương và 51 hành tâm sở trong quá trình nhận thức của con người theo quan niệm Phật giáo. Thông quađó, luận văn cũng so sánh duy thức học Phật giáo với nhận thức luận khoa học để rút ra một số đánh giá về những giá trị cũng như hạn chế của duy thức học Phật giáo.

-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận