Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện thời của nó (Luận án tiến sĩ triết học) (Download)


Luận án đã phân tích và khái quát tư tưởng về hòa bình ở thời cận hiện đại trong đó chỉ rõ lý luận về khế ước xã hội như là tiền đề để giải quyết vấn đề về nền hòa bình vĩnh cửu. Thông qua khế ước mà con người có được hòa bình xã hội với nhau ngay trong cuộc sống hàng ngày của một cộng đồng người, quốc gia dân tộc, cao hơn là giữa các quốc gia, dân tộc trên hành tinh trái Đất. - Luận án đã chỉ ra giá trị của tư tưởng về hoà bình trong triết học phương Tây cận hiện đại đối với xã hội hiện nay như là những định hướng để xây dựng một nền hòa bình chung cũng như sự cần thiết xây dựng văn hóa hòa bình như điều kiện cho sự tồn tại của loài người trong thế giới đương đại và sự phản ánh xu hướng phát triển của chủ nghĩa nhân văn chung toàn nhân loại.-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận