Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện thời của nó (Luận án tiến sĩ triết học) (Download)

Nội dung bài viết


Luận án đã phân tích và khái quát tư tưởng về hòa bình ở thời cận hiện đại trong đó chỉ rõ lý luận về khế ước xã hội như là tiền đề để giải quyết vấn đề về nền hòa bình vĩnh cửu. Thông qua khế ước mà con người có được hòa bình xã hội với nhau ngay trong cuộc sống hàng ngày của một cộng đồng người, quốc gia dân tộc, cao hơn là giữa các quốc gia, dân tộc trên hành tinh trái Đất. - Luận án đã chỉ ra giá trị của tư tưởng về hoà bình trong triết học phương Tây cận hiện đại đối với xã hội hiện nay như là những định hướng để xây dựng một nền hòa bình chung cũng như sự cần thiết xây dựng văn hóa hòa bình như điều kiện cho sự tồn tại của loài người trong thế giới đương đại và sự phản ánh xu hướng phát triển của chủ nghĩa nhân văn chung toàn nhân loại.
Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học