Một số vấn đề triết học và thần học của Joseph Ratzinger

Một số vấn đề triết học và thần học của Joseph Ratzinger

Nguyễn Quang Hưng - Một số vấn đề triết học và thần học của Joseph Ratzinger


Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay"

Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh

ĐỐI TÁC VÀ TÀI TRỢ