Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học - TS. Dương Quốc Quân

Hỗ trợ xuất bản quốc tế


TS. Dương Quốc Quân - TS Nguyễn Văn Sanh
Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học
Dùng cho các trường đại học, học viện, cao đẳng
NXB Chính trị Quốc gia

Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: