Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học - TS. Dương Quốc Quân

Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học - TS. Dương Quốc Quân


TS. Dương Quốc Quân - TS Nguyễn Văn Sanh
Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học
Dùng cho các trường đại học, học viện, cao đẳng
NXB Chính trị Quốc gia

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh