Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме - [Lê Thị Hồng Phượng]

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

/ by Triết học+
[tintuc]
Bài báo

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме 

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»Tạp chí “Nghiên cứu khoa học nhân văn”. 2019. № 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 15.04.2019).
[/tintuc]
by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com