Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

/ by Triết học+
Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra
Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra".
Học viện Quản lý Giáo dục, 2020
Thư mời viết bài Hội thảo


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com