Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era - Hung Tran Van

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era - Hung Tran Van

Tran Van Hung. 

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era 

Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. No 9. Pp. 76-82. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4084831.

http://www.elibrary.vn/2020/10/promoting-human-factor-in-building.htmlXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh