Nguyên lý Mối liên hệ phổ biến. Slide bài giảng

Nguyên lý Mối liên hệ phổ biến. Slide bài giảng

NGUYÊN LÝ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin


slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Link download
Tải từ: MediaFire hoặc Google Drive
 
Link có quảng cáo
(ủng hộ chi phí hoạt động cho website)
* Ver 1.0 (8.2021)
 
Link không quảng cáo
* Ver 1.0 (8.2021)
 
Báo cáo và hỗ trợ nếu link tải bị hỏng (24/7): daotaotriethoc@gmail.com


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh