QĐND - Nên hay không theo ngành triết học?

QĐND - Nên hay không theo ngành triết học?

Bài trên báo Quân đội Nhân dân.

QĐND - Đó là vấn đề được phóng viên Báo Quân đội nhân dân đặt ra trong cuộc trao đổi với PGS, TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Và từng được ví như khoa học của các khoa học, triết học sẽ trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy mà bất kỳ ngành nghề nào cũng cần.


Phóng viên (PV): Là cơ sở đào tạo chuyên ngành triết học hàng đầu Việt Nam, tổng quan đào tạo những năm gần đây như thế nào, thưa ông?

PGS, TS Nguyễn Anh Tuấn: Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQGHN) được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quyết định thành lập vào tháng 9-1976. 45 năm qua, khoa đã xây dựng được đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tâm huyết, có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Khoa đã đào tạo được hơn 2.500 sinh viên chính quy, hơn 1.200 sinh viên hệ vừa học vừa làm, hơn 600 thạc sĩ và gần 150 tiến sĩ triết học các chuyên ngành. Hiện tại, mỗi năm khoa tổ chức đào tạo hàng trăm sinh viên và học viên sau đại học ở nhiều hướng chuyên ban, chuyên ngành triết học, đồng thời phụ trách giảng dạy học phần Triết học Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học cho toàn bộ sinh viên ĐHQGHN; dạy học phần Triết học cho tất cả học viên sau đại học của ĐHQGHN và nhiều học phần chuyên môn khác, như: Logic học, Mỹ học, Đạo đức học...

Đọc toàn bộ bài báo: https://realsv.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nen-hay-khong-theo-nganh-triet-hoc-652272

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh