Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Duong Van Quy - Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

Nguồn tham khảo tài liệu này: http://www.triethoc.info/2021/05/factors-affecting-exercise-of-citizens.html

Duong Van Quy

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Humanitarian Scientific Bulletin. 

2021. №4. Pp. 169-174. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.

Tài liệu về ngành luật, nghiên cứu luật pháp, Luật pháp Việt Nam. tạp chí khoa họcby Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com