Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai

Triết học Nhân Văn

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;

b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;

c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng con người.

d. là học thuyết của Mác, Ăngghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

 
Vào Triết học Mác - Lênin trên Telegram
để cập nhật các bài giảng, slide, bài tập
và để được hỗ trợ nhanh chóng hơn!#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top