Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Hệ thống triết học không chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm các trường phái nào sau đây?

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Hệ thống triết học không chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm các trường phái nào sau đây? 

a. Sàmkhuya, Đạo Jaina, Đạo Phật  

b. Lôkayata, Đạo Jaina, Đạo Phật  

c. Vêdanta, Đạo Jaina, Đạo Phật  

d. Đạo Jaina, Đạo Phật, Yoga  

* Đáp án: b.


Bài tập trắc nghiệm Triết học phương Đông
by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com