Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

  Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng

a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và tìm ra bản chất qui luật của nó.

b. Nghiên cứu thế giới siêu hình

c. Nghiên cứu những quy luật của tinh thần.

d. Nghiên cứu những quy luật của giới tự nhiên

Đáp án Aby Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com