Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Phương pháp con nhện, theo triết gia F. Bacon, là phương pháp của những nhà triết học theo khuynh hướng nào?

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Phương pháp con nhện, theo triết gia F. Bacon, là phương pháp của những nhà triết học theo khuynh hướng nào?  

a. Chủ nghĩa kinh nghiệm  

b. Chủ nghĩa kinh viện (b)  

c. Thuyết bất khả tri  

d. Chủ nghĩa duy vật  

# Triết học cận đại, Triết học phương Tây, Lịch sử triết họcby Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com