Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Theo F. Bacon, phương pháp nhận thức tốt nhất có thể giúp đạt đến chân lý là phương pháp nào?

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Theo F. Bacon, phương pháp nhận thức tốt nhất có thể giúp đạt đến chân lý là phương pháp nào?  

a. Phương pháp diễn dịch  

b. Phương pháp quy nạp (b)  

c. Phương pháp trừu tượng hoá  

d. Phương pháp mô hình hoá  

# Triết học cận đại, Triết học phương Tây, Lịch sử triết học
by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com