Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Hệ thống triết học chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm 6 trường phái nào?

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Hệ thống triết học chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm 6 trường phái nào?

a. Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Lokayata, Vaseisika.  

b. Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Đạo Jaina, Vaseisika.  

c. Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Nyaya, Vaseisika.  

d. Sàmkhuya, Yoga, Lokayata, Vaseisika, Mimansa.  

* Đáp án: c.

# Triết học Ấn Độ cổ đại, Triết học phương Đông


Bài tập trắc nghiệm Triết học phương Đông

by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com