Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

  Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng

a. Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất

b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

c. Vấn đề hiện sinh của con người.

d. Các phán đoán kia đều đúng.

Đáp án bTrắc nghiệm Triết học Mác - Lênin
Xem toàn bộ: TẠI ĐÂY


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com