Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC. 10 câu hỏi trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin và hướng dẫn giải cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Bài tập trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin

Nội dung bài tập: VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC


Mã bài tập: VDCB-triet-hoc-01
Link để làm online ở phía dưới


Hình thức làm bài: online.
Nền tảng sử dụng: MS form
Số lượng câu hỏi: 10 câu.
Thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn: 15 phút.
Mức độ câu hỏi: đơn giản và nâng cao.
    
link không quảng cáo, click 1 lần có thể bắt đầu làm bài tập ngay
sinh viên có thể làm nhiều lần để rèn luyện
Click vào link nếu bài tập không load được


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com