Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Lý luận nhận thức. Câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, có lời giải

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

/ by Triết học Nhân Văn
 Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. 
Lý luận nhận thức. 
Câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, có lời giải

Mã bài tập: nhan-thuc-01
Link để làm online ở phía dưới


Hình thức làm bài: online.
Nền tảng sử dụng: MS form
Số lượng câu hỏi: 15 câu.
Thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn: 1,5 phút/câu
Mức độ câu hỏi: đơn giản và nâng cao.
    
link không quảng cáo, click 1 lần có thể bắt đầu làm bài tập ngay
sinh viên có thể làm nhiều lần để rèn luyện
Click vào link nếu bài tập không load được


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com