Nhà triết học ANAXIMENES

Nhà triết học ANAXIMENES


Triết gia ANAXIMENES 

ANAXIMENES (~ 570 - 500 tCN), triết gia về tự nhiên người Hy Lạp, là nhân vật thứ ba trong trường phái Miletus (hai người kia là Thales và Anaximander), sinh tại Miletus, Ionia, Tiểu Á. Ông cho rằng, khí là nguyên chất mà với nó mọi vật khác có thể được giản lược.  

ĐỌC TIẾP

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh