Triết gia THALES of Miletus

Triết gia THALES of Miletus

Triết gia THALES

THALES (625?- 546? tCN), triết gia Hy Lạp, sinh tại Miletus, Tiểu Á. Ông là người sáng lập triết học Hy Lạp và được xem là một trong bảy nhà hiền triết ở Hy Lạp.  

ĐỌC TIẾP

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh