Hội thảo “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

Hội thảo “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”
 Hội thảo “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

http://www.xuatbanquocte.com/2022/04/hoi-thao-triet-hoc-nga-va-viet-nam-lich.html


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh