Danh ngôn của Nicolas Machiavel

Danh ngôn của Nicolas Machiavel


Khuyết điểm thành thói quen của con người là không thấy trước giông bão lúc thời tiết đẹp.
Nicolas Machiavel


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh