Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam - Universum: Social Sciences

Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam - Universum: Social Sciences

Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam - Universum: Social Sciences

Do Thi Hoa Hoi, Le To Nam (2022), Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam, Universum: Social Sciences,  № 8(87), pp. 17-21, DOI: 10.32743/UniSoc.2022.87.8.14197, ISSN 2311-5327.


Full text: Do Thi Hoa Hoi, Le To NamXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh