Vietnam - United States trade from 2015 to present: situations and policy implications -  ISBN 978-5-00173-665-3

Vietnam - United States trade from 2015 to present: situations and policy implications - ISBN 978-5-00173-665-3Nguyen Thi Thu Hoan (2023), Vietnam - United States trade from 2015 to present: situations and policy implications, in “DIGITAL ECONOMY AND NEW BUSINESS OPPORTUNITIES”. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. - Penza (Russia): ICNS "Science and Education". – 2022. – 124 pages. ISBN 978-5-00173-665-3, pp. 58-66.TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh