Hãy cho biết, đâu là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

Hãy cho biết, đâu là quan điểm siêu hình về sự phát triển?


Hãy cho biết, đâu là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

a. Chất của sự vật không thay đổi gì trong quá trình tồn tại và phát triển của chúng

b. Phát triển là sự chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất

c. Phát triển bao hàm sự nảy sinh chất mới và sự phá vỡ chất cũ


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh