Tài liệu "1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án" - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tài liệu "1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án" - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tài liệu "1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án"
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng sưu tầm và biên soạn


Giới thiệu

Tài liệu “1001 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN THEO CHỦ ĐỀ, CÓ ĐÁP ÁN” được biên soạn với mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và giảng viên trong quá trình giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin ở bậc đại học.

Tài liệu biên soạn dựa trên cấu trúc của Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Nxb Chính trị Quốc gia, 2021. ISBN: 978-604-57-6594-4.

Tài liệu sẽ được bổ sung và chỉnh sửa thường xuyên.

Các tác giả tham gia biên soạn:

1. Mai K Đa (VNU-USSH): chương 1, chương 2;

2. Lê Thị Hồng Phượng (RUDN University): chương 3;

Tài liệu này không phát hành thương mại, lưu hành nội bộ và miễn phí cho tất cả người dùng.

Trong quá trình biên soạn tài liệu, chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được sự phản hồi và góp ý của bạn đọc.

Tập thể tác giảTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh