Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng có nguồn gốc từ đâu?

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng có nguồn gốc từ đâu?


Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng có nguồn gốc từ đâu?

a. Do lực lượng siêu nhiên (thượng đế, ý niệm) sinh ra

b. Do tính thống nhất vật chất của thế giới

c. Do cảm giác thói quen của con người tạo ra

d. Do tư duy con người tạo ra rồi đưa vào tự nhiên và xã hộiTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh