Fundamental points of Michel Foucault’s postmodern educational thought - Bui Quang Hưng, Mai K Da (2023)

Fundamental points of Michel Foucault’s postmodern educational thought - Bui Quang Hưng, Mai K Da (2023)Bui Quang Hưng, Mai K Da (2023), Fundamental points of Michel Foucault’s postmodern educational thought, in CURRENT ISSUES OF SOCIETY, SCIENCE AND EDUCATION: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference (December 10, 2023, Penza). - Penza: ICNS “Science and Enlightenment”, 2023, pp. 166-170, ISBN 978-5-00236-120-5.

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh