Thiền luận của Suzuki Teitaro Daisetz

THIỀN LUẬN
Tác giả : Suzuki Teitaro Daisetz

Gồm 3 quyển :
Quyển Thượng : Trúc Thiên dịch.
Quyển Trung : Tuệ Sỹ dịch.
Quyển Hạ : Tuệ Sỹ dịch.Suzuki Teitaro Daisetz (Daisetsu) (đọc theo Hán-Việt là Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang), 1870-1966, là một học giả lừng danh người Nhật, người đã góp công rất nhiều trong việc truyền bá Thiền tông sang Tây phương. Ông viết rất nhiều sách về thiền và nổi danh nhất có lẽ là bộ Thiền luận (Essays in Zen-Buddhism), gồm ba quyển. Ngoài ra, ông còn viết những tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu kinh Lăng-già (Studies in the Laṅkāvatāra-Sūtra), Thiền và phân tâm học (Zen-Buddhism and Psychoanalysis).

Các tác phẩm quan trọng của ông (lược):
1. Essays in Zen Buddhism (Thiền luận), First-Third Series, London 1950/1953;
2. Studies in the Lankavatara Sutra (Nghiên cứu kinh Lăng-già), London 1930;
3. Introduction to Zen Buddhism (Thiền pháp nhập môn), Kyoto 1931;
4. The Zen Doctrine of No-Mind (Giáo lí vô niệm), London 1949;
5. Living by Zen (Thiền sinh hoạt), London 1950;
6. Zen-Buddhism and Psychoanalysis (Thiền và Phân tâm học);
7. The Essence of Buddhism (Cốt tuỷ của đạo Phật), London 1947;
8. Zen and Japanese Culture (Thiền và văn hoá Nhật), Kyoto 1958;
9. Studies in Zen (Thiền bách đề), London 1955.

(Theo Wikipedia tiếng Việt)

LINK TẢI TÀI LIỆU
-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận