Về bệnh ấu trĩ tả khuynh và tính tiểu tư sản - Lênin (Download)

Về bệnh ấu trĩ tả khuynh và tính tiểu tư sản - Lênin (Download)

Việc nhóm nhỏ "những người cộng sản cánh tả" xuất bản tạp chí "Người cộng sản" (số I, ngày 20 tháng 4 năm 1918) và "những luận cương" của họ, là một sự chứng thực rất tốt cho những điều tôi đã nói trong quyển sách nhỏ về những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết). Không thể hy vọng tìm thấy - trong các sách báo chính trị - một sự chứng thực nào rõ hơn về toàn bộ tính chất ngây thơ của những lời lẽ bênh vực cho tính phóng túng tiểu tư sản đôi lúc ẩn nấp dưới những khẩu hiệu "tả", Phân tích lý lẽ của "những người cộng sản cánh tả" là một việc có ích và cần thiết, vì những lý lẽ ấy tiêu biểu cho giai đoạn hiện nay; những lý lẽ ấy biểu lộ hết sức rõ ràng, về mặt phản diện, "mấu chốt" của giai đoạn đó; những lý lẽ ấy có ý nghĩa bổ ích, vì đây là những người ưu tú trong số những người không hiểu thời cuộc, những người mà, về mặt kiến thức cũng như về lòng trung thành, đều cao hơn rất nhiều so với những đại diện tầm thường cùng mắc một sai lầm như vậy, tức là những người xã hội chủ nghĩa - cách mạng cánh tả.

Là một đơn vị chính trị - hoặc có tham vọng đóng vai trò chính trị, - nhóm "những người cộng sản cánh tả" đã đề ra với chúng ta "những luận cương về tình hình hiện tại" của họ. Trình bày một cách mạch lạc và hoàn chỉnh những nguyên tắc cơ bản trong quan điểm và sách lược của mình, đó là một tập quán rất tốt của người mác-xít. Và chính tập quán rất tốt ấy lại giúp cho chúng ta bóc trần sai lầm của "cánh tả", bởi vì chỉ riêng cái mưu toan viện lý - chứ không phải tuyên bố - cũng không phải vạch rõ sự viện lý ấy là không đứng vững được.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh