Cấu Trúc Các Cuộc Cách Mạng Khoa Học - Thomas Kuhn (Download)

Cấu Trúc Các Cuộc Cách Mạng Khoa Học - Thomas Kuhn (Download)


'Người ta lựa chọn tham gia một cộng đồng như thế nào và được một cộng đồng chấp nhận như thế nào, dù dó là một cộng đồng khoa học hay không khoa học? Quá trình và những giai đoạn hòa nhập xã hội trong một cộng đồng là như thế nào? Đâu là những mục tiêu mà cả cộng dồng cùng coi là mục tiẻu của mình? Những sai lầm nào dù mang tính cá nhân hay tập thể sẽ được cộng đồng khoan nhượng; và cộng đồng sẻ kiểm soát những sai lầm không được phép như thế nào? Để hiểu một cách đầy đủ hơn về khoa học, chúng ta còn phải trả lời hàng loạt những loại câu hỏi khác nữa, nhưng không có lĩnh vực nào lại cần tìm hiểu thêm nhiều đến như vậy. Cũng giống như ngôn ngừ, tri thức khoa học có phải vốn là tài sản chung của một cộng đồng hay không. Để hiểu rõ dược điều này, chúng ta cần phải tìm hiểu những đặc điểm riêng của các cộng đồng đã tạo ra và sử dụng khối tri thức đó."

Câu trúc các cuộc Cách mạng Khoa học,
Lời bạt năm 1969

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh