Cấu Trúc Các Cuộc Cách Mạng Khoa Học - Thomas Kuhn (Download)

Nội dung bài viết


'Người ta lựa chọn tham gia một cộng đồng như thế nào và được một cộng đồng chấp nhận như thế nào, dù dó là một cộng đồng khoa học hay không khoa học? Quá trình và những giai đoạn hòa nhập xã hội trong một cộng đồng là như thế nào? Đâu là những mục tiêu mà cả cộng dồng cùng coi là mục tiẻu của mình? Những sai lầm nào dù mang tính cá nhân hay tập thể sẽ được cộng đồng khoan nhượng; và cộng đồng sẻ kiểm soát những sai lầm không được phép như thế nào? Để hiểu một cách đầy đủ hơn về khoa học, chúng ta còn phải trả lời hàng loạt những loại câu hỏi khác nữa, nhưng không có lĩnh vực nào lại cần tìm hiểu thêm nhiều đến như vậy. Cũng giống như ngôn ngừ, tri thức khoa học có phải vốn là tài sản chung của một cộng đồng hay không. Để hiểu rõ dược điều này, chúng ta cần phải tìm hiểu những đặc điểm riêng của các cộng đồng đã tạo ra và sử dụng khối tri thức đó."

Câu trúc các cuộc Cách mạng Khoa học,
Lời bạt năm 1969
Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học