Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

/ by Triết học+
[tintuc]
Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Социум и Власть
[Society and Power].
2018.
№ 6 (74).
С. 91-98.

Tác giả: Mai K Đa


[/tintuc]
by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com